Antibiotikafri kylling.

09.10.2014

Myndighetene har anbefalt oss å spise kylling. Problemet er at nesten 30 prosent av kyllingfiletene i norske butikker har antibiotikaresistente bakterier. Dette kan ikke fortsette sier Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant (Sp), til VG.

Resistens mot antibiotika blir nå oppfattet som en trussel på linje med terrorisme og klimaendringene. Ifølge Folkehelseinstituttet var det 25.000 dødsfall i Europa som følge av antibioikaresistens i 2007. Sjøl om Norge har lav forekomst av resistens, er den sterkt økende.
Les mer her.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører