Bruker minst sprøytemiddel i Europa.

25.09.2014

Det økologiske landbruket i Norge har hatt en spydspissfunksjon som har bidratt til å gjøre det konvensjonelle landbruket mer miljø- og dyrevennlig. Gunstig klima, mindre sopp og skadedyr og mindre intensiv drift er også medvirkende faktorer til den lavere bruken av sprøytemidler her til lands.

Importen av landbruksvarer vokser kraftig og de landene vi importerer mest mat fra har svært høyt forbruk av plantevernmiddel.
Dette er uheldig for miljø og helse og gir grunn til bekymring sier avdelingsdirektør Per Christian Rålm på Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (Nilf).

Les mer her.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører