Debio-sertifisert fisk

19.04.2013

Debio styrker sertifiseringtilbudet innen fiske og akvakultur. De tilbyr nå miljømerking av både vill- og oppdrettsfisk gjennom de internasjonale sertifiseringsordningene MSC og ASC. Tjenesten tilbys i tett samarbeid med IMO (institute of marketecology).

- ASC og MSC er to merkeordninger som stadig flere forbrukere etterspør og som norske sjømatprodusenter må ha et aktivt forhold til. Chain of custody er et etablert begrep i denne sammenhengen - forbrukeren skal være trygg på at råvaren kan spores gjennom hele verdikjeden, sier Jan-Widar Finden, sertifiseringsleder i Debio. Les mer her.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører