Etterlyser mer økomelk

30.06.2016

Nå har pipa fått en annen lyd! Tine jakter på økomelk!

Etterspørselen etter økologiske produkter øker, og nå ber Tine om mer økologisk melk i Harstad-regionen og i fjellregionen rundt Røros.

Tine henter økomelk både til egen produksjon og for andre aktører. I 2015 økte utnyttelsesgraden av økomelk med bortimot 10 prosent, noe som øker lønnsomheten, skriver Tine.

- Når utnyttelsesgraden øker, øker også lønnsomheten. Bruttofortjenesten på økomelk går i balanse og er ikke lenger en hemsko for fellesskapet, sier Eivind Kjuus, som er direktør i Tine Råvare.

I Rørosområdet er målet å få inn to til tre millioner liter melk ekstra, mens Kjuus håper på tre eller fire nye økoleverandører i nord, sier han til Bondebladet.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører