Gode, men sunne?

03.07.2013

Norske jordbær er blant verdens beste, men hvor godt har vi egentlig av dem? Og bør vi gi store mengder til barn? Ingen vet sikkert. Det er i dag tillatt å bruke 22 ulike sprøytemidler på jordbær, mot sopp, ugress og skadedyr. Når flere virkestoffer opptrer sammen, kan dette gi en annen effekt enn stoffene ville ha gjort hver for seg.

Norske myndigheter burde i større grad anvende føre-var-prinsippet, av hensyn til helse og miljø, sier Christoffer R. Klyve, leder av klima- og miljøavdelingen i Framtiden i våre hender. Les mer her.
Og her.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører