Hvorfor dyrker ikke flere økologisk?

13.11.2014

NILF har gjennomført en studie i samarbeid med foregangsfylkene for økologisk frukt og bær (Hordaland og Sogn og fjordane) og foregangsfylke for grønnsaker (Vestfold) våren 2014. I denne studien har man spurt både konvensjonelle og økologiske produsenter om hva som hindrer eller motiverer produsenter til å legge om.

Les mer om bøndenes erfaringer og hva de mener må forbedres for at flere legger om til økologisk frukt, bær og grønnsaksproduksjon.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører