Import av økoprodukter fra USA

28.05.2012

Fra 1. juni kan økologiske produkter fra USA markedsføres med Ø-merket i Norge, og produkter godkjent i EU kan omsettes i USA.

I februar undertegnet EU og USA en avtale som gjør at USA sitt økologiregelverk sidestilles med EU sitt. Dette gjelder fra 1. juni 2012 og betyr i hovedtrekk at produkter godkjent som økologiske i USA etter NOP-standarden (National Organic Program) kan omsettes som økologiske i EU. På samme måte kan produkter godkjent i EU omsettes i USA.

Les mer her.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører