Mangfold og avlinger

15.01.2015

I en ny, stor metaanalyse med data fra hele verden, konkluderes det med at forskning i agroøkologiske driftsmåter kan redusere eller eliminere avlingsforskjellene mellom økologiske og konvensjonelle driftsmetoder, for noen kulturer eller geografiske områder.

Les mer her.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører