Mat med GMO merkes

06.06.2013

Connecticut er den første staten i USA som vedtar en lov om merking av genmodifiserte organismer (gmo). Loven ble vedtatt med 134 mot 3 stemmer i representantenes hus i delstaten og er bekreftet av Senatet.

I følge anti-gmo-organisasjonen Center for Food Safety, inneholder 60 – 70 % av matvarene i USA genmodifiserte organismer. Les Ole-Jacob Christensens internasjonale landbruksoppdatering for Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører