McDonalds selger mindre

07.11.2014

Amerikanske konsumenter er nå i ferd med å endre verdens største hurtigmatmarked og vende McDonalds ryggen.

Burgerkjedens omsetning synker mens nye generasjoner velger andre kjeder som satser på kortreist og sunne råvarer, skriver ukeavisen LEDELSE.
I tredje kvartal kunne McDonalds, som nå teller 35.000 restauranter, omsetter for rundt 170 milliarder kroner og sysselsetter godt over 1,7 millioner mennesker, rapportere om 3 prosent fall i omsetningen, 30 prosent fall i profitten og at de når planlegger å kutte kostnader på rundt 300 millioner dollar, eller nærmere 2 milliarder norske kroner.

En årsak til at verdens største og meste kjente merkevare innenfor fastfoodindustrien nå opplever nedgang i omsetningen, kan tilskrives den økende interessen blant forbrukerne for kortreist, etisk og gjerne økologisk matproduksjon, hvor dyrevelferd, ordnede arbeidsforhold for de ansatte og bærekraftig produksjon står i fokus.

Og her er det nå fart i Norge. Omsetningen av lokalmat i butikk økte med hele 16,5 prosent fra 2013 til 2014, mens det i perioden fra 2010 til og med 2014 har hatt en gjennomsnittlig vekst på 10 prosent årlig. Dette omfatter ikke omsetning på Bondens marked, matfestivaler, matmarkeder og restauranter. Sammenlignet med veksten i mat og drikke generelt, vokser lokalmatmarkedet tre ganger så fort.
Også salget av økologisk mat skyter mer fart.

Ifølge tall fra Landbruksdirektoratet økte salget gjennom dagligvarehandelen med i overkant av 30 prosent første halvår 2014. Direktoratet anslår samtidig at salget gjennom andre kanaler har økt med rundt 20 prosent. De økologiske varene som hadde størst økning var grønnsaker (51 prosent), egg (15 prosent) og meieriprodukter (ca. 20 prosent). Over hele den vestlige skjer det nå en gradvis endring i matvaner, og ikke minst holdning til hvor maten kommer fra og hvordan den produseres.

Bevegelser som Farmers Market, i Norge kjent som Bondens marked, finnes nå overalt. Byhager og parseller for egenproduksjon av grønnsaker (helst økologisk) har eksplodert i omfang - fattige bydeler i USA har fått drahjelp fra førstedame Michelle Obama. Alt dette skaper endringer i folks handlemønstre. Siden 2006 har omsetningen av økologisk mat i dagligvarehandelen økt med 142 prosent. Målet til Regjeringen er at økologisk skal utgjøre 15 prosent av matomsetningen i 2015, noe som er svært beskjedent i forhold til målene hos våre nordiske naboland. I Danmark skal 60 prosent av all mat som serveres innen 2020 være økologisk. Les mer her.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører