Mindre cesium, mer smak

23.09.2013

Rekordsmå forekomster av cesium i norske sauer fører til mindre nedfôring.

Forekomstene av cesium forsetter å synke i norske utmarksbeiter melder Nasjonen. Radioaktivt nedfall fra nedsmeltingen av atomkraftverket i Tsjernobyl, våren 1986, har vært et stort problem for driften av norske utmarksbeiter. I år er det kun Nord-Trøndelag som må gjennomføre omfattende nedfôring for å få den radioaktive isotopen ut av sauekjøttet.

Den stadige minkende forekomsten av cesium i Norge de siste årene ”gir både håp og styrke til videre satsning på matproduksjon med bassis i de rike utmarksressursene vi har rundt oss” melder sauebonde Ole Johan Bjørge til Nasjonen.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører