Nyskaping på gården

16.06.2016

KOMMENTAR: Me menneske er fellesskapssøkjande. Og ein gong var den norske garden eit fellesskap i seg sjølv. Fleire generasjonar delte både arbeidsbyrder, gleder og sorger. Over forholdsvis kort tid har det likevel skjedd drastiske endringar. For stadig fleire eksisterer «familiebruket» no berre på papiret.

Les saken her

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører