Økologer trenger også teknologi

11.02.2016

I Bondebladet sist uke sa Svihus at det er på tide å omfavne moderne vitenskapsbasert matproduksjon. Han mener bruk av kjemikalier i maten er en naturlig del av samfunnsutviklingen, og tar et oppgjør med idealet om at maten skal være naturlig. Seniorforsker Anne-Kristin Løes ved Norsk senter for økologisk landbruk (Norsøk) understreker at økologisk landbruk er både kunnskapsbasert og teknologiorientert. Det forskes på områder som foredling, jordforbedring og miljøvennlig produksjon. Hun peker spesielt på behovet for mer forskning på grunnleggende spørsmål, som biologien til ulike skadegjørere.

Les saken her

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører