Økologisk landbruk som veiviser

24.10.2012

Utviklingsfondet har sluppet rapporten "Sult" som konkluderer med at "agroøkologisk, bækraftig jordbruk, med begrenset bruk av innsatsvarer er spesielt egnet for fattige bønder i utviklingsland, både ut fra sosiale og økologiske motiv."

Rapporten tar for seg spørsmålene: Hva skal vi spise i fremtiden og hvordan skal vi produsere det?

Her finner du rapporten.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører