Økomat har fordeler

13.05.2016

KOMMENTAR: Økologisk landbruk har sannelig fått sin tilmålte andel av akademiske motstandere. Det er nok å nevne Arne Grønlund og Birger Svihus, som får spaltemeter etter spaltemeter for å underbygge sitt reduksjonistiske syn på verden. Det finnes annen forskning og andre konklusjoner, og av og til er det lurt å stille seg mer åpen til vanskelige problemstillinger. Vår gamle professor Edland på Norges Veterinærhøgskole sa alltid at “ i biologien gives der ikke hundre prosent”. Det er gjerne slik at helheten er noe annet enn summen av de enkelte deler, skriver forsker Kristin Sørheim i Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK).

Les saken her

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører