Økt kraftfôr i melkeproduksjon?

06.10.2014

Tine premierer kvalitet, og kvalitet blir blant annet definert som mye tørrstoff i ku- og geitemelk. For å få til dette må melkebøndene øke bruken av kraftfôr. Hvor framtidsrettet er det for norsk melkeproduksjon å øke avhengigheten av importert fôrråstoff?

Gøril Tveiten Lie sier til Bondebladet at hun ønsker debatt om konsekvensene av å øke kraftfôrbruken for å oppnå høyere avdrått og høyere tørrstoffinnhold i melken.

Les mer her.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører