Paradoks

28.05.2014

Bondelagets avtroppende leder Nils T. Bjørke sa utenfor Stortinget 20 mai at "Bondelaget kjemper for eit jordbruk basert på norske gras -og kornresursar, eit klimasmart landbruk og landbruk i heile landet…"

Men den statlige støtten til norsk jordbruk fører nå til det motsatte. Færre gårder og mindre bruk av norske gress- og kornsressurser. Hvilke bønder er det egentlig Bondelaget arbeider for?
Les mer her.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører