Pris til økobonde

21.03.2013

Preben Fossaas som driver Hauan gård i Våle ble tildelt EMIL-prisen 2013 under årsmøtet i Vestfold Bondelag. Emil står for entusiasme, motivasjon, idèer og lagspill. Fossaas driver økologisk landbruksproduksjon med Gammelnorsk spelsau, planteproduksjon og Inn på tunet.

– Årets prisvinner er et godt forbilde og en god ambassadør for mangfoldet i Vestfoldlandbruket! Det var juryens klare budskap.
Fossaas omtales som en ambassadør for nisjeproduksjon i Vestfold. Fossaas selger produkter som ull, skinn og horn og er blant annet leverandør av ull til Osebergskipets seil. Han har inngått nisjeavtale med slakteriet og selger kjøttet selv. I tillegg er prisvinneren aktiv innen historieformidling, både som arrangør og deltaker i historiske markeder med gårdsproduktene. Les mer her.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører