Prøver å få grønt ut av blått

25.09.2013

Bondelaget troppet opp med frukt og grønt til politikerne i Nydalen på tirsdag.

Forhandlingene mellom valgvinnerne pågår fortsatt i Nydalen, noe Bondelaget har forsøkt å dra nytte av. Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, troppet tirsdag morgen opp med en bugnende kurv med frukt og grønt for å minne partiene på nødvendigheten av, og gledene ved, et rikt norsk landbruk.

Bondeorganisasjonene har i dag gått ut og advart mot å kutte i jordbruksavtalen som den rødgrønne regjeringen inngikk i våres, melder Nationen. Da Bondevik 2-regjeringen kom til makten ble det kuttet 300 millioner kroner i statsbudsjettet. Disse midlene var satt av til gjennomføring av jordbruksavtalen som ble framforhandlet og vedtatatt et halvår tidligere. Merete Furuberg, lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, frykter lignede kutt fra den påtroppende regjeringen.

—Det som skjedde i 2001 var uhøyrt og respektlaust overfor ein framforhandla avtale. Fleire av partia som deltok i regjering den gong kan kome til å delta i ei ny regjering. Slik sett kan ein frykte reprise. Det er uhøyrt om partia bryt det dei har sagt om å respektere ein inngått avtale. Gjer dei noko liknande i år som i 2001, så ber dei om bråk, sier Furuberg til Nationen.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører