Rydd Norge

19.01.2015

RYDD NORGE vil etablere et samarbeid mellom oss som forbrukere, matvarekjedene og myndighetene. Matvarekjedene kan legge til rette slik at du kan velge produkter som fører til rydding av Norge. Kjekjøtt og andre kjøtt- og melkeprodukter fra beite uten bruk av soya kan gjøres tilgjengelig i butikkene.

denne nettsiden kan du lese mer om samspillet mellom landskap, dyr, matproduksjon og mat. Du har også muligheten til å sende inn din "stemme" og dermed bidra til endring.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører