Rypa må fredes i fem år!

31.08.2014

Dagens bestand av ryper og skogsfugl (storfugl, orrfugl og jerpe) er bare restbestander av det som en gang var. sier Jan Sande Korgen til Rana blad.

For rype og skogsfugl gjelder ingen bærekraftig forvaltning tross kvoteordning. I tidsrommet 2002-2012, ble flere rypebestander mer enn halvvert. Det er på tide å legge fra seg bøssa i en periode og heller nyte skogen på andre måter.

Les mer her.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører