Slutt på økomais i Spania

21.11.2012

Forurensning fra genmodifiserte maisplanter har gjort det umulig å dyrke økologisk mais i Spania.

Spania er det landet i EU som dyrker mest – og har lengst erfaring med – genmodifisert mais. Første frø ble sådd i 1998, i dag er rundt en firedel av den totale maisproduksjonen i landet fra GMO-frø. I de nordøstlige regionene, Katalonia og Aragón, gjelder det rundt halvparten. Typen som dyrkes er MON810, fra frø- og sprøytemiddelgiganten Monsanto. Den produserer sin egen innsektsgift og holder sommerfugl-larvene unna uten at bøndene må sprøyte så mye.

Den intensive bruken av GMO-mais har skapt problemer for bønder som dyrker maisen økologisk. Samtlige økologiske landsorter er forurenset av genmodifisert maispollen, som vinden har spredd langt ut over egne jorder. Ofte tar økologiske produsenter vare på frø som kan sås påfølgende år. Men sånn det er nå må de i så fall merke maisen som et GMO-produkt.

Dette skriver Audrun Utskarpen i Genialt, Tidsskrift fra Biotekmologinemda 4/2012. Les mer om GMO på deres nettside.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører