Små jordbruk er fremtiden

21.07.2013

Det er mer enn 500 millioner såkalte små gårder i verden, og tilsammen er 1,5 milliarder mennesker avhengige av disse for å overleve. Slik er situasjonen mange steder, i Sør-Amerika og mange steder i Afrika blant annet.

Utviklingsfondet mener at en av de mest effektive måtene å støtte småbønders kamp for et mer verdig liv ligger i å styrke deres egen kapasitet til å få gjennomslag for sine krav. Støtte til organisering av bønder og sårbare grupper er derfor en viktig del av Utviklingsfondet programarbeid. Les mer her

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører