Ta vare på matjorden!

06.11.2013

Mens resten av verden oppdager hvor viktig matjorda er, har den nye regjeringen i Norge signalisert at jordvern skal bli mindre viktig. Det er en gammeldags og ansvarsløs holdning. Jorda er grunnlaget for nesten alt vi spiser. Over 90 prosent av maten er basert på jord, skriver Kari Gåsvatn, kommentator i Nationen.

Tap av dyrkbar jord en stor utfordring. FRP og Høyere har gitt utrykk for at de ønsker å «ta vare på god matjord, men balansere jordvernet mot storsamfunnets behov». Leder i Hobøl Bondelag, Simen Gjølsjø, reagerer på den nye regjeringens formulering.

– Det ligger så absolutt en konflikt der. Uten et sterkt jordvern vil mer matjord forsvinne i Hobøl også. Personlig hadde jeg ønsket signaler om et sterkere vern fra den nye regjeringen. Forbrukerne bør også ha en interesse av dette, da det sikrer en god matproduksjon, sier han.

Kommentator i Nationen, Kari Gåsvatn, reagerer også på denne utviklingen.

– Mens resten av verden oppdager hvor viktig matjorda er, har den nye regjeringen i Norge signalisert at jordvern skal bli mindre viktig. Det er en gammeldags og ansvarsløs holdning. Jorda er grunnlaget for nesten alt vi spiser. Over 90 prosent av maten er basert på jord.

Bevaring av jordsmonnet, blant annet ved hjelp av beitedyr sikrer oss ikke bare mer mat på bordet, det bidrar også til å motvirke de negative klimaendringene. Allan Savory, grunnleggeren av landbruksmetoden Holistic management, hold i mars i år et foredrag på TED-talks. Foredraget kan du høre og se her.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører