Vekst på økovarer hos Coop

24.04.2014

I første kvartal i år har Coops salg av økologiske varer økt med 26 prosent sammenlignet med samme periode i 2013.

- En meget gledelig utvikling som viser at kundene verdsetter at vi de siste årene har økt vår satsing på økologiske varer. Med så sterke signaler fra kundene blir det spennende å se om myndighetene, gjennom det kommende jordbruksoppgjøret, vil bidra med å legge bedre til rette for utvikling av økologisk produksjon, sier miljøsjef Knut Lutnæs i Coop Norge.

Melkesuksess
Coop Änglamark økologisk ekstra lett melk er et av de økologiske produktene som har blitt en stor salgssuksess. Nylig lanserte Coop også Coop Änglamark økologisk lett melk.
– Vi regner med at dette vil bidra til ytterligere økovekst i den viktige meierikategorien, sier Lutnæs.
Den sterke veksten i salget av økologiske varer gir seg utslag i at økoandelen vokser i flere varekategorier. Omsetningsandelen for økologisk barnemat har for eksempel økt fra 25,5 prosent i første kvartal 2013 til 29,5 prosent i første kvartal 2014. I samme periode har omsetningsandelen for økologiske egg økt fra 3,7 prosent til 5,3 prosent, økologiske grønnsaker/poteter har økt fra 3,9 prosent til 4,8 prosent og økologiske melkeprodukter har økt fra 2,8 prosent til 3,6 prosent.
De varekategoriene som totalt sett står for det største økologiske salget i Coop, er grønnsaker/poteter, melkeprodukter, barnemat, fersk frukt og bær, mel og gryn og egg. Salget av økologiske varer i disse kategoriene har økt med mellom 13 og 48 prosent fra første kvartal i 2013 til første kvartal i år.

Ekstra stor økoandel i Coop Extra
I Coop Extra er andelene økologiske varer enda større enn i Coop som helhet. I Coop Extra er blant annet økoandelen for barnemat 31,1 prosent i første kvartal 2014, og har økt fra 26,9 prosent i første kvartal i 2013. Andelen økologiske egg er nå 5,8 prosent, mot 4,3 prosent i første kvartal i fjor, økologisk fersk frukt og grønt utgjør i første kvartal 2014 3,2 prosent (2,9 prosent i fjor), økologiske grønnsaker/poteter 4,9 prosent (3,9 prosent i fjor), økologisk mel og gryn 18,2 prosent (16,9 prosent i fjor) og økologiske melkeprodukter har i Coop Extra en andel på hele 6,6 prosent (4,2 prosent i fjor).
- Det er kjempeflott at lavpriskjeden Coop Extra som vokser mest av alle dagligvarekjeder i Norge, gjør det så bra innen økologi. Vi kan herved slå fast at lave priser og miljøhensyn kan gå hånd i hånd, sier Lutnæs.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører