- Business as usual is NOT an option

22.11.2010
- Vi må bevege oss bort dagens konvensjonelle landbruk med fokus på avlingsmengde til bærekraftige systemer som "low external input" og økologisk landbruk, uttalte professor Hans Herren under et debattmøte om GMO og verdens matforsyning i Oslo i dag. Hans Herren var leder av den omfattende internasjonale landbruksrapporten IAASTD og mottaker av verdens matvarepris.

Av Jon Magne Holten, jon.magne@oikos.no

 

Professor Hans Herren holdt foredrag i dag under et debattmøte som Bioteknologinemmnda arrangerte i Oslo for å belyse spørsmålet om genmodifisert mat kan sikre verdens matforsyning. Prof. Herren kommer fra Sveits og har vært insektforsker i Afrika og direktør av ICIPE (International Centre for Insect Physiology and Ecology) i Kenya. En av de store bragdene er at hans forskningsinstitutt utviklet "push-pull"-metoden som er en billig og effektiv biologisk metode for å beskytte mais i Afrika mot maisstengelborer og det parasittiske ugraset Striga.


Prof. Herren understreket under møtet at verdenslandbruket står overfor store utfordringer når det gjelder klimaendringer, befolkningsvekst og uttømming av naturressurser og fossil energi. Og landbruket i seg selv bidrar dessuten negativt til situasjonen.


Sammenhengene er brutt

- Vi må se på de underliggende problemene, og ikke bare behandle symptomene i landbruket, sier prof. Herren. Han peker på at dagnes landbruk har bidratt til at sammenhengene mellom landbruket, samfunnet og miljøet har blitt brutt, i både industriland og utviklingsland.


- Vi må lære av feilene som er ble gjort med den grønne revolusjonen i landbruket. Den grønne revolusjonen har riktignok økt matproduksjonen, men mer mat betyr ikke nødvendigvis færre som sulter, sier Herren. Problemet er nettopp bruken av kunstgjødsel, irrigasjon og pesticider.


Andre store problem med dagens landbrukproduksjon er at all jordbruksjord over hele verden viser tegn på redusert kvalitet. Hans Herren maner også til forsiktig i ordbruken rundt matproduksjonen. Vi snakker om å "forsyne verden", men bør heller si "ernære". Dessuten har oppfatning av mat som en vare (engelsk: commodity) ført til de store tapene mat. Disse tapene er anslått til å være 30-50 prosent av total matproduksjon i verden.


Store utfordringer
Hans Herren pekte under møtet at landbruket må løse ei rekke store utfordringer:

  • utrydde sult og fattigdom
  • bedre levebrød for folk på landsbygda
  • bedre ernæring og helse
  • bidra til ei miljømessig, sosialt, rettferdig og økonomisk bærekraftig utvikling

 

System og helhet
- Veien framover ligger i ei systemtilnærming, hvor vi må bruke og forvalte naturlige systemer for å redusere skadegjørere, uttaler Herren.

Det er behov for et paradigmeskifte innenfor landbruket som innebærer en overgang til bærekraftige, økologiske, agro-økologiske og robuste landbrukssystemer. Og en må støtte og involvere småbrukere og familielandbruket, i tillegg til å støtte opp om større mangfold av vekster, husdyr og landbruksssystemer.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere