- Et skuffende lite økologisk budsjett

08.10.2012
Oikos – Økologisk Norge etterlyser langt større satsning på klimavennlig, bærekraftig og økologisk mat. Det offentlige må gå foran mener organisasjonen.

 - Regjeringen må nå tråkke til om de virkelig ønsker å innfri sitt mål om 15 prosent økologisk innen 2020. I et klimaperspektiv er biffen verre enn bilen. Økologisk mat er mer klimavennlig, fritt for sprøytemidler og med større fokus på dyrevelferd. Dette må satses på, sier fungerende daglig leder, Maiken Pollestad Sele.

 

Grunnstøtten til Oikos - Økologisk Norge, som er en spydspiss for satsningen på økolandbruk, står på stedet hvil for sjette året på rad med 2.9 millioner. 

 

- Det offentlige må gå foran

Sele mener spesielt det offentlige må gå foran, gjennom innkjøp i statlige og kommunale foretak. Hun viser til at Difi nylig har gitt ut en veiledning om dette.

 

- Regjeringen bør sette et eget mål for innkjøp av økologisk mat i offentlige anskaffelser. Se til Danmark og Sverige med fastsatte mål på henholdsvis 25 prosent og 60 prosent for offentlig forbruk. Mange konmuner og institusjoner har allerede nådd disse målene, mens det i Norge ikke er satt noe mål. Økte offentlige innkjøp av økologisk mat vil være et effektiv virkemiddel for å gi bøndene signaler om at det finnes et sikkert marked, for å øke omsetningen og for det offentlige i å ta miljø- og samfunsansvar,  sier Sele.

 

 

Økt satsning på landbruksbistand

Oikos - Økologisk Norge er likevel glad for at midler til utviklingssamarbeid/bistand er økt. Matsikkerhet/landbruk får en økning på i underkant av 200 millioner kroner i forhold til i år.

 

– Det er selvsagt gledelig at regjeringen tar matsikkerhet på alvor, vi skulle imidlertid gjerne ha sett at mer gikk direkte til grasrota gjennom de frivillige organisasjonene. Vi har selv erfaring med økologisk landbruk og matsikkerhetsarbeid fra vårt utviklingsprosjekt i Zambia. Matsikkerhet krever en langsiktig og global tilnærming, og må bidra til et sterkere småskala- og klimarobust jordbruk, sier Sele.

 

Kilder
Statsbudsjettet, Programområde 15, tabell 2.4: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-1-s-20122013/2.html?id=702538

Difi - Enklere å kjøpe økologisk mat: http://www.difi.no/artikkel/2012/09/enklere-aa-kjope-okologisk-mat

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere