– Flaut å kjøpe burhønsegg

06.02.2013
Forbrukerne velger bort egg fra burhøns når eggekartongene informerer om dette viser en undersøkelse SIFO har gjennomført på oppdrag fra Dyrevernalliansen.

Svakt av regjeringen

– Det er håpløst svakt av regjeringen at EUs markedsregelverk om merking av egg ikke er innført i Norge. Her stiller EU krav om at egg fra burhøns skal merkes som det for å fremme dyrevelferden. Dette regelverket har Norge valgt å ikke innføre. Dette bør nå regjeringen vurdere på nytt, sier markedssjef Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge. Det er vanskelig å tolke et norske nei til innføring av EUs regelverk som noe annet enn et beskyttelsestiltak for de som har burhøns.

Andestad legger til at Forbrukerombudet tidligere har støttet kravet om innføring av disse bestemmelsene i Norge. Rema 1000 erfarte store kjøpsendringer når de innførte merking av egg fra burhøns, og har sluttet å selge disse av hensyn til dyrevelferden.

– En merking av egg fra burhøns vil føre til at forbrukerne i langt større grad vil velge egg fra økologiske eller frittgående høner, dermed blir det færre høner i bur og dyrevelferden bedres, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.

Mattilsynet informerer om at EUs markedsregelverk ikke er en del av EØS-avtalen og derfor ikke gjelder i Norge. Dette slår ikke Oikos og Dyrevernallisen seg til ro med.

SIFOs test

– Ved hjelp av tre naturlige felteksperimenter gjennomført i norske dagligvarebutikker måler vi forbrukeres forståelse av dyrevelferdsmerking på egg, skriver SIFO i en oppsummering. De tre naturlige felteksperimentene er:

  1. Innføring av en "ubehagelig" kartong for buregg som tydelig informerer at eggene kommer fra høner som bor i bur.
  2. Informasjon i butikk om velferden til høner som lever i økologiske produksjonssystemer.
  3. Fjerning av buregg i en dagligvarekjede.

– I tillegg til disse eksperimentene gjennomførte vi en spørreundersøkelse i butikk blanteggkjøpere. Positiv merking sender et signal om at et produkt framstår som av bedre kvalitet enn gjennomsnittet i segmentet, mens negativ merking signaliserer at kvaliteten er under gjennomsnittet, forsetter SIFO.

– Våre resultater viser at negativ merking (eksperiment 1) har effekt på salget, mens positiv merking (eksperiment 2) ikke har effekt. Forbrukere ser ut til å reagere mer på negativ merking av dyrevelferd enn positiv merking. Vår spørreundersøkelse bekrefter at dette gjelder for alle forbrukersegmenter. Vi fant også at når butikkjeden fjernet buregg fra sitt assortiment (eksperiment 3) begynte forbrukere som tidligere hadde kjøpt buregg egg fra frittgående høns, skriver SIFO sin rapport.

Les om saken og se innslag i NRK, der bildet til saken også er hentet fra. Se også oppslag hos Dyrevernalliansen.

Se mer informasjon om EUs krav til merking av egg i tidligere oppslag på Oikos-siden.

Annonsører

Samarbeidspartnere