- Kyllinger brekker vinger under transport

07.01.2010
Nettmøte med statsråd Lars Peder Brekk om dyreskandalen i Norge i dag. Det er avdekket at mange norske kyllinger får knekt sine vinger på vei til slakting. Vårt spørsmål er: Har Mattilsynet visst om dette lenge uten å gripe inn?

Svar fra Brekk på Oikos spørsmål

Dyretragedie for kylling

Reidar Andestad, 07.01.2010, kl.12:05:

Hei! I følge NRK nyheter er tranporten av kylling til slakteriene i Norge så dårlig at mange kyllinger knekker vingene sine under denne transporten. Er dette ny informasjon? Har Mattisynet visst om dette uten å gripe inn? Hvordan håndteres slike saker bedre med den nye Dyrevernloven? Vennlig hilsen Reidar Andestad, Oikos

Hei, takk for aktuelt spørsmål!

Regelverket for transport av dyr er ikke endret som følge av ny lov. Men loven gir Mattilsynet bedre virkemidler til å følge opp brudd på regelverket. Det er Mattilsynet som har løftet denne saken, og følger den opp. Jeg har bedt om en redegjørelse fra Mattilsynet.

Ansvaret for å følge opp dyrevelferdsloven ligger på produsentene, transportørene og slakteriene.

 

Mvh

Lars Peder Brekk

-----------

Ekstrem foring og vekst

En kylling veier omtrent 50 gram etter fødselen, og 29 dager senere er vekten på 1,8 kilo. Til sammenligning ville et nyfødt menneskebarn oppnådd en vekt på over 100 kilo dersom det hadde vokst like fort, i følge NRK.

Transportskader

Undersøkelser mattilsynet har gjort viser at omlag 150 000 kyllinger har brukket vingene på ett år bare på slakteriet på Elverum.

Sannsynligvis blir kyllingene skadet under transporten, men ingen vet sikkert hvorfor dette skjer, skriver NRK.

Her er link til oppslag i NRK

81 dager for økokylling

Økologisk kylling må ha en minimum slaktealder for å kunne regnes som økologisk. Mens konvensjonell kylling slaktes etter 30 dager, må kylling for å kunne regnes som økologisk leve i 81 dager.  Nortura har utviklet en kylling som bedre mesterer denne vekstperioden enn det som den vanlige konvensjonelle kyllingen har gjort. 

 

 

Torsdag 07.01.2010 kl. 13.30-14.30

Nettmøte med Brekk om ny Dyrevelferdslov

Landbruks og matminister Lars Peder Brekk inviterer til nettmøte om den nye Dyrevelferdsloven som trer i kraft ved årskiftet.

Landbruks- og matdepartementet har det faglige og politiske ansvaret for dyrevelferden til alle landdyr, det vil si husdyr, kjæledyr og vilt.

Det er en klar målsetning at velferden i vårt dyrehold skal være god, og at Norge skal være blant de fremste land i verden på dette området.

 

Her kan du lese om saken hos Landbruks og matdepartementet

Annonsører

Samarbeidspartnere