– Landbruksministeren må forby biegift

13.02.2013
Den danske Miljøstyrelsen gikk nylig inn for et forbud mot sprøytemidler som dreper bier. – Nå må Norge følge etter og forby insektmidlene som tar livet av biene. Vi forventer rask handling fra landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, sier daglig leder Regine Andersen i Oikos - Økologisk Norge.

Insektmidlene, som er blant verdens mest brukte, knyttes til den alvorlige nedgangen i biebestandene i store deler av verden. Den danske Miljøstyrelsen vil forby bruk av tre såkalte neonikotinoider på alle vekster som biene setter seg på, fra juli i år.

«Hvis ikke økosystemet skal kollapse, er det viktig å holde hånden over biene, og derfor blir stoffene forbudt til vekster som tiltrekker bier», lyder forklaringen fra Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen fyller mange av de samme oppgavene som Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) i Norge, og er underlagt det danske miljøverndepartementet.

Regine Andersen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

EFSA ber om forbud i EU
Det danske forbudet kommer etter at EUs mattrygghetsmyndighet EFSA nylig konkluderte med at de tre neonikotinoidene bør forbys i hele EU, fordi de reduserer biebestander. EU-kommisjonen foreslår å forby bruk av insektmidlene på blomstrende vekster i to år fra juli i år. Vedtak i saken ventes i mars. Denne raske behandlingen kommer som følge av omfattende dokumentasjon i den senere tid på at disse sprøytemidlene er giftige for bier og en viktig årsak til biedøden i Europa.

– Biene pollinerer en tredjedel av all mat i verden og er uerstattelige i vårt økosystem. Verdien av å benytte sprøytemidler kan ikke måles opp mot verken det økonomiske eller økologiske tapet på lengre sikt, sier Regine Andersen.

Neonikotinoider også i Norge
De tre neonikotinoidene er stoffene imidakloprid, tiakloprid og tiametoksam. De to førstnevnte er tillatt brukt i Norge. Forskning ved Bioforsk Vest Særheim viser at neonikotinoider brukt som beisemiddel på rapsfrø kan føres helt ut til nektar og pollen. Slik kan insektmidlene bli giftig biemat.

– Uten insektene ville verdens matproduksjon blitt kraftig redusert. Vi må derfor ta godt vare på de pollinerende insektene, sier seniorforsker Trine Eggen i Bioforsk.

Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Senterpartiet (Creative Commons)

Nok kunnskap til å innføre forbud
Oikos - Økologisk Norge mener at eksisterende kunnskap gir grunnlag nok for Mattilsynet til å innføre nasjonalt forbud mot bruk av imidakloprid på alle bruksområder, inkludert beisemiddel i lukkede system og beisemiddel på friland for potet. Mattilsynet bør også utøve føre-var prinsippet og vurdere et nasjonalt forbud mot bruk av tiakloprid i alle kulturer, på friland som innendørs.

– Oikos ber om at Trygve Slagsvold Vedum tar rask affære og går inn for et forbud mot neonikotinoider også i Norge, avslutter Andersen.

Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Senterpartiet (Creative Commons)

Annonsører

Samarbeidspartnere