– Skuffende lite nytt om «Cocktail-effekten»

21.02.2013
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) høster kritikk for sin uttalelse onsdag 20. februar om at det «er lite sannsynlig at kombinasjonseffekter oppstår» som følge av sprøytemiddelrester i mat. – Mye av forskningen kommer fra sprøytemiddelindustrien selv. Vi er bekymret for at VKM ikke synliggjør dette i sine vurderinger, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge.

Kan være hormonforstyrrende

Så sent som i går kom en ny, omfattende rapport fra verdens helseorganisasjon (WHO) som viser at hormonforstyrrende kjemikalier kan være helseskadelige. Hormonforstyrrende stoffer er en gruppe kjemikalier som blant annet kan skade fruktbarhet, kjønnsutvikling og læringsevne hos mennesker og dyr.

Det understøttes også av en dansk studie gjennomført på Fødevareinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet som viser at kombinasjonseffekten av sprøytemidler på rotter var hormonforstyrrende, selv om hvert enkelt stoff ikke er skadelig alene. Også i fjor kom enda en rapport fra den danske Miljøstyrelsen med tilsvarende konklusjoner.

I lys av stadig ny og divergerende forskning, mener Andersen det er beklagelig at VKM ikke vektlegger føre-var-prinsippet tyngre. – Det er lite tillitvekkende om så viktige vurderinger i stor grad baserer seg på informasjon og forsøk fra selskapene som selv produserer sprøytemidler. Dette blir litt som bukken og havresekken, sier Andersen.

Obamas kreftpanel: - Velg økologisk!

Mangelen på uavhengig forskning har også blitt sterkt kritisert av bl.a. president Obamas kreftpanel. Kreftpanelet advarer mot kombinasjonseffekter og anbefaler forbrukerne å velge økologisk mat.

– Dette er en av fordelene med økologisk produksjon. Kjemisk-syntetiske sprøytemidler er ikke tillatt, kravene er strenge og produsentene kontrolleres regelmessig.  Det er derfor grunn til å ha høy tillit til økologiske produkter på dette området. Økologisk er bra både for folkehelsa og for miljøet, sier Andersen. Hun påpeker at over halvparten av maten vi spiser er importert og at mange av sprøytemidlene som ikke er tillatt brukt i Norge, kommer til landet via importert mat.

Høyere grenseverdier eller mer kontroll?

Oikos mener VKM bør informere forbrukerne om at de primært bygger sine konklusjoner på data fra sprøytemiddelprodusentene, eller når dokumentasjonen en er mangelfull. – Det er uheldig om VKM framstår som garantist for sprøytemiddelselskapene ved å uttale seg på denne måten, sier Andersen som selv har forskerbakgrunn.

Oikos viser til at det i de senere årene er gjennomført betydelige økninger av grenseverdiene for hvor mye som er akseptabelt av sprøytemiddelrester i mat og fôr.

VKM ønsker seg nå mer forskning på kombinasjonseffekter av ulike kjemikalier i mat, drikkevann, kosmetikk og dyrefôr. Oikos er enig. – Det er gjort få studier på kombinasjonseffekter. Vi utsettes hver dag for hundrevis av potensielt giftige stoffer i små mengder, både plantevernmidler og andre. Noen stoffer vil forsterke effekten av andre stoffer, mens andre vil kunne forminske den. Vi vet ikke nok, sier Andersen.

EUs kontrollorgan European Food Safety Authority (EFSA) har bestilt en systematisk litteraturgjennomgang av kombinasjonseffekter. Rapporten skal være ferdig innen utgangen av 2014.

Bilde: Regine Andersen, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Annonsører

Samarbeidspartnere