- Stopp svineriet!

01.11.2012
I forrige uke kunne NRK melde at Nortura dumper grisebillig svinekjøtt for 10 kroner kiloen i Ukraina. – Et eksempel på en feilslått norsk landbrukspolitikk, sier Jon Magne Holten, seniorrådgiver i Oikos - Økologisk Norge.

 

I flere år har det vært overproduksjonen av gris. Grisene fores i økene grad med importkorn. Norske kornavlinger har siden 2001 falt med 14.000 tonn i året. Hvis utviklingen fortsetter, vil importen i 2018 være større enn den innenlandske kornproduksjonen. Nå vil landbruksministeren øke produksjonen av korn.

 

– Norge dumper norsk svinekjøtt ved hjelp av eksportsubsidier. Samtidig ønsker landbruksministeren økt kornproduksjon. Hvor er logikken? spør Holten.

 

Det er bred enighet i verdenssamfunnet og verdens handelsorganisasjon (WTO) om å avvikle de rike landenes eksportsubsidier av landbruksvarer innen utgangen av 2013, for å gi den fattige delen av verden bedre muligheter.

 

– Den nye landbruksministeren må ta grep. Han kan umulig mene at vi skal øke kornproduksjonen i Norge når vi samtidig "dumper" kornet i utlandet i form av gris? spør Holten.

 

Holten viser til at økt kornproduksjon kan føre til en økt industrialisering av norsk landbruk, med store konsekvenser for miljø og ressursbruk.

 

– Oikos støtter ikke et ensidig mål om økt kornproduksjon. Kornproduksjon er i realiteten fôrproduksjon, da om lag 90 prosent av kornet går til husdyra. Det er fornuftig å øke selvbergingsgraden, men det må skje ved at vi reduserer kjøttforbruket, endrer fôringa av husdyrene og kaster mindre mat.

 

Holten slår et slag for mer grovfôr og beiting til husdyra, og mindre kraftfôr. Han viser til at for eksempel økobonden Tore Jardar Wirgernes i Larvik produserer mye godt flesk på utegående beitende svin.

 

– Fremtida til en bærekraftig og ressurseffektiv husdyrproduksjon ligger i riktig bruk av beite og grovfôr. Det handler om økt matkvalitet, dyrevelferd, mangfold og selvberging, sier Holten.

Annonsører

Samarbeidspartnere