10 millioner mer til økologisk landbruk i jordbruksoppgjøret

02.06.2014
Påtrykk fra Oikos, både på høring hos Næringskomiteen og i direkte kontakt mot regjeringspartiene, KrF og Venstre, bidro til å sikre 10 millioner ekstra til utviklingsmidler innen økologisk landbruk.

Onsdag 28. mai ble regjeringspartiene enige med KrF og Venstre om jordbruksoppgjøret. Dette vil sikre flertall i Stortinget. Regjeringens opprinnelige tilbud innbar et kutt i økologiske utviklingsmidler fra 32 til 20 millioner kroner. Press fra KrF og Venstre sikrer at fjorårets nivå så godt som opprettholdes, med en liten nedgang fra 32 til 30 millioner kroner.

Opprettholder strukturen
- Vi kan puste lettet ut for denne gang, sier daglig leder i Oikos, Regine Andersen. Hun stilte på høringen i Næringskomiteen på Stortinget forrige uke og argumenterte for at de økologiske utviklingsmidlene skulle opprettholdes på dagens nivå.

– Det er også godt at et samlet bondenorge fikk gehør for at det ikke skal foretas radikale inngrep i dagens landbruksstruktur med hensyn til gårdenes størrelse og jordbruk i distriktene, sier hun.

KrF og Venstre sørget for miljøtiltak
I sitt skriftlige innspill til Næringskomiteen tok Oikos til orde for at kuttene i spesielle miljøtiltak i landbruket måtte reverseres. Også dette har Kristelig Folkeparti og Venstre sørget for, med en økning på 40 millioner kroner. I tillegg ble det sikret ytterligere 20 millioner til andre miljøtiltak.

Opprettholder dagens nivå
– Vi er fortsatt langt fra målet om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk med årets jordbruksoppgjør, sier Regine Andersen, men med produksjonstilskuddene på samme nivå som i fjor, ekstra tilskudd til dyrehold og med utviklingsmidler omtrent på dagens nivå, ser bildet lysere ut enn det gjorde for en uke siden.

Last ned jordbruksavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre (28. mai 2014)
Se video fra høring i Næringskomiteen om jordbruksoppgjøret 2014 (27. mai 2014)
Last ned presentasjonen til Oikos - Økologisk Norge under Næringskomiteens høring (27. mai 2014)
Last ned innspillet fra Oikos - Økologisk Norge til Næringskomiteen (27. mai 2014)
Les sak om åpen høring av jordbruksoppgjøret i Næringskomiteen (27. mai 2014)
Les tidligere sak om jordbruksforhandlingene 2014 (1. april 2014)
Last ned innspillet fra Oikos - Økologisk Norge til avtalepartene (mars 2014)

Annonsører

Samarbeidspartnere