10 % økologisk landbruk i Norge i år 2020?

08.04.2012
-Statens Landbruksforvaltning (SLF)har laget prognoser for utvikling av økologisk landbruk i Norge. Om veksten fortsetter i den takt den har gjort de siste årene vil 9,3 % av landbruksarealet i Norge være økologisk i 2020. –Det betyr nesten en fordobling i forhold til dagens 5,6 %, sier daglig leder, Reidar Andestad, i Oikos – Økologisk Norge.

 

Statsråd Lars Peder Brekk. Foto: LMD

 

 

Stadig debatt om 15%-målet

 

Stadig er det debatt om regjeringens 15 % mål for produksjon og forbruk innen 2020. Senest rett før påske måtte statsråds Brekk svare på spørsmål om dette for ente gang dette året. Nå mener SLF at 10 % kan nås i løpet av perioden, det er en høy andel sammenlignet med de fleste andre land, sier Reidar Andestad. Det er formidabel utvikling om en når det, selv om målet er høyere, legger Andestad til. Oikos - Økologisk Norge er enig i regjeringens 15 % må for økologisk produksjon og forbruk innen 2020, det er også regjeringspartene og KrF viser innstilling fra Næringskomiteen til Landbruksmeldingen.

 

 

Økologisk handel avgjør veksten i omleggingen

 

Andestad mener at det som er mest avgjørende for økt omlegging til økologisk produksjon i Norge er hvordan det økologiske forbruket utvikler seg. Tall for 2011 viste en vekst på 10 % og innen meierprodukter var den på 11 %. Veksten var mye høyere høsten 2011 enn den var på våren. Med en slik vekst vil vi trenge flere økologiske produsenter, legger han til. Samtidig erkjenner han at med en økologisk andel litt over 1 % av dagligvarehandelen er det langt opp til nabolandene Sverige og Danmark.

 

 

Flerdobling av økologisk areal fra år 2000

 

De totale jordbruksarealene i Norge har sunket over flere år, med en nedgang på vel4 prosent siden 2000. I samme periode har økologiske arealer økt sterkt fra et lavt nivå. Andelen økologisk av totale arealer har i denne perioden gått fra 1,7 prosent til 5 prosent i 2011. De siste to årene har karensarealene gått betydelig ned, etter tre år med god vekst. Perioden med god vekst kom etter en periode hvor markedet vokste, tilskuddene økte og bøndene fikk leveringskontrakter til merpris, særlig melkeprodusentene, skriver SLF. Forutsetter man en trendutvikling både i økologisk areal og totalt jordbruksareal vil omlagt økologisk areal i 2020 være på 7,8 prosent. Dersom en også regner med karensarealet vil andelen økologisk og karens utgjøre 9,3 prosent av totalen, skriver SLF i sin rapport.

 

Egg - et av de mest solgte økologiske produktene

 

I 2011 er 4,1 prosent av de innveide eggene til eggpakkeri økologiske, og med forutsetning om en lineær utvikling vil andelen økologiske egg være på ca. 6 prosent i 2020. Gitt forutsetningen vil avstanden mellom produksjon av økologiske egg og videresalg av økologiske egg fortsette å øke grunnet lavere salgsvekst enn produksjonsvekst, og andelen av økologiske egg som selges som økologisk produkt vil gå videre ned.

 

Halvveis til 15 % for sau i år 2020?

 

7,8 % økosau og 6,% økokuer viser prognosenen for husdyr per 2020. Andelen økologisk storfeslakt av total storfeslakt har de tre siste årene ligget på 1,3-1,5 prosent.

Melk. Om man fremskriver utviklingstrenden i antall godkjente økologiske melke-produsenter

lineært, vil man i 2020 ha 393 godkjente produsenter mot dagens 341. Dette er en økning på 15

prosent. 5,2 % av innveid melk vil være økologisk i 2020 viser framskrivingen fra SLF, i 2011 er andelen 3,4 %. En hovedutfordring her er å øke anvendelsen av økologisk melk til økologiske produkter.

 

 

 

Her finner du rapporten til SLF, se kapittel 12 Måloppnåelse for økologiske landbruksvarer

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere