10 % spiser økologisk mat under svangerskapet

22.01.2011
Hvem spiser økologisk mat når de er gravide? Er det kun spesielle grupper? Hva slags økologisk mat er mest populær? En fersk studie fra Folkehelseinstituttet gir noen svar. Studien omfatter nesten 65 000 kvinner i den norske mor og barn-undersøkelsen.
- Undersøkelsen viser at gravide er mer bevisste på sunt og økologisk kosthold enn snittet i befolkningen, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge. Vi ser også at andelen av barnemat som er økologisk er høyere enn økoandelen for andre produkter i Norge.

Gravdie spiser mer økologisk mat enn andre viser undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.  Foto: ICA

Doktorgrad på økomat under svangerskap

- Vi vet lite om bruken av økologisk mat under svangerskapet, og målet for denne studien har vært å finne ut hva som brukes og hva som karakteriserer kvinnene som bruker økologisk mat, sier doktorgradsstipendiat Hanne Torjusen. Studien er et ledd i hennes doktorarbeid.

Spørsmål ble stilt om seks ulike grupper matvarer: Melk og meieriprodukter, brød og kornprodukter, egg, grønnsaker, frukt og kjøtt. Resultatene viser at økologisk mat er bredt brukt blant gravide kvinner i Norge på tvers av ulike grupper.

 

En av ti bruker økologisk mat

Nesten én av ti gravide kvinner spiser økologisk mat fast, og egg og grønnsaker ble oftest valgt i økologisk variant. Sett i forhold til dem som ikke spiste økologisk mat, var kvinnene som spiste økologisk kjennetegnet ved følgende: 

  • De befant seg enten i gruppen med mer enn 4 års høyere utdanning, eller i gruppen med under 12 års skolegang totalt
  • De fleste var enten under 25 år eller over 40 år
  • Det var flest med lav familieinntekt (under 300 000 i året)
  • Mange var studenter selv eller hadde en partner som var student
  • De hadde normal eller lav vekt (kroppsmasseindeks)
  • De trente ofte - minst 3 ganger i uka
  • Totalt sett var det svært få som var vegetarianere (0,2 %), og et mindretall som drakk alkohol (11,6 %) eller røkte (8,4 %) under svangerskapet. Men i alle disse tre gruppene var imidlertid bruk av økologisk mat mer utbredt.

- Vi ser at selv om det er flere elementer som er i tråd med helseanbefalinger, er ikke økologisk mat i svangerskapet knyttet til det som oppfattes som en sunn livsstil i ett og alt. Det er heller ikke entydig knyttet til den gruppen som tradisjonelt har best helse - de med høyest utdanning og inntekt. Dette viser at det er viktig å ta høyde for andre forhold ved siden av utdanning og inntekt når vi skal forske videre på helseeffekter av økologisk mat i kosten, sier Hanne Torjusen.

 

Les mer hos Folkehelseinstituttet hvor saken over er hentet fra.

Annonsører

Samarbeidspartnere