100-årsjubilant i Aurland

23.01.2017
Sogn Jord- og Hagebruksskule er landets eneste økologiske landbruksskole. De fyller 100 år i år, og det markeres med stort arrangement 21.- 23. september. Skolen var paradoksalt nok den første i landet til å ta i bruk kunstgjødsel, men de var også den første til å slutte med det. Omleggingen til økologisk drift skjedde på 80-tallet.

Det var slett ingen selvfølge at Sogn Jord- og Hagebruksskule skulle havne i Aurland. Ser en på kartet, er beliggenheten ikke av de mest sentrale i Sogn. Aurlandsfjorden er lang, og det var flere av de andre tettstedene langs Sognefjorden som kunne tenke seg å huse den nye skolen. Når flertallet av kommunene likevel valgte Aurland, kan det nok mye tilskrives initiativtaker og grunnlegger Jens Lunde, østlending og amtsagronom, som stilte sitt 100 mål store gårdsbruk til disposisjon. Resten er historie, og mye av den får de som blir med på jubileumsarrangementet i september, helt sikkert høre.

I Aurland
I dag sørger verdens lengste tunnel, Lærdalstunnelen på 24,5 kilometer,aurlandskoen img 6024 for at bilturen til Sogndal på lovlig vis og med fergen fra Fodnes til Mannheller i rute, kan gjøres unna på under 70 minutter. Aurland kan skilte med Norges minste stavkirke. Den ligger i Undredal, bygda med 5 ganger så mange geiter som innbyggere og årlig Geitostfestival. Mange husker også Aurlandsskoen. Svært populær for noen år siden, og fortsatt i produksjon ved Aurland Skofabrikk midt i sentrum. Mokasinen, med oppnavnet "penny loafer" er fortsatt utstyrt med 10-øringen, takket være alle som donerer 10-øringer til formålet.

For de som tenker på å kombinere jubileet med å være litt turist i området, tar vi med en link til en side med noen gode tips for aktiviteter her.

I Porten
Porten.no, nettavis for Indre Sogn med hovedkontor i Øvre Årdal, har allerede omtalt SJH og jubileet i flere saker. Vi kan anbefale disse:

- Om jubileet her

- Mer om jubileet og festmiddagen her

- Om byggeprosjektet som nærmer seg avslutning her

I tillegg har kommunen på sin hjemmeside lagt ut en artikkel om skolens historie, skrevet av kommunens ordfører Noralv Distad. Her er det mye godt stoff for de som er interessert.

I Kalenderen
Vi har lagt jubileumsarrangementet i Oikos-kalenderen allerede. Her vil det komme mer informasjon etterhvert. Tema for de tre dagene vil være fortid, nåtid og framtid. Sett av dagene og følg med.


Tekst: Jens Petter Homleid
Foto: SJH og visitflam/aurlandsskoen

Annonsører

Samarbeidspartnere