100 nye økobønder

14.07.2016
Hittil i 2016 har 100 nye økologiske produsenter registrert seg hos Debio. Ifølge prosjektleder Kjersti Berge i Norsk Landbruksrådgivning er det grunn til å tro at Landbrukets Økoløft har bidratt til økningen i antall produsenter.

– Vi merker en økning i etterspørsel etter både økologisk førsteråd og omleggingsrådgiving, sier Berge til Nationen som satte den gledelige nyheten på forsiden i avisa.

Aina Bartmann, prosjektleder for Økoløft og rådgiver i Oikos - Økologisk Norge, tror bønder som er i tenkeboksen kan motiveres av inspirasjonsbøndene.

– Flere av inspirasjonsbøndene driver både økologisk og konvensjonelt, så de kan fortelle om konkrete tiltak de tar med seg fra økologisk drift til resten av drifta, sier Bartmann videre til Nationen og understreker at det særlig er et stort behov for økologiske produsenter innenfor bær- og fruktproduksjon.

I samarbeid med de 7 andre samarbeidende organisasjonene skal Landbrukets Økoløft sette økologisk landbruk på dagsorden gjennom en møteserie i hele landet. Det skal gis konkrete råd og veiledning til bønder som vil legge om eller er nysgjerrige på økologiske driftsmetoder. Følg med videre for eksakt dato i nærheten av deg, og inviter gjerne så mange kollegaer til å bli med

Les mer om Landbrukets økoløft her.

Fakta:

  • Landbrukets økoløft er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, Debioinfo, Økologiske foregangsfylker, Norsk Landbruksrådgivning og Oikos - Økologisk Norge.
  • Målet er å øke økologisk produksjon.
  • 30 utvalgte inspirasjonsbønder skal motivere bønder som ønsker å legge om eller starte et økologisk bruk.

Annonsører

Samarbeidspartnere