100.000 kroner til Økobarnefondet

20.09.2007
Norges største dagligvarekjeder ønsker å stimulere norske skolebarn til å øke kunnskapen om økologisk mat. Nå lanseres Økobarnefondet.

Oikos skal administrere fondet.


NorgesGruppen, Coop Norge, Ica Norge, REMA 1000, samt stiftelsen Helios ønsker å engasjere skolebarn på barne- og ungdomsskoletrinnet til å lære mer om økologisk matvareproduksjon.

- Det er dagens unge som i framtiden skal levere sunn og god mat, produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Vi som store aktører i dagligvarebransjen må derfor bidra til å øke de unges interesse rundt dette. Det sier administrerende direktør Espen Gjerde i Meny-Ultra, NorgesGruppen ASA.

Butikkjedene setter av 100.000 kroner i et fond hvor barne- og ungdomsskoler over hele landet kan søke midler til:
* Opparbeiding av nye økologiske skolehager
* Utvikling av eksisterende økologiske skolehager
* Utarbeiding av pedagogisk materiell som kan brukes i skoleverket

Midlene forutsettes brukt i prosjekter i løpet av 2008. Mottakerne plikter å sende en rapport for gjennomføringen og ha en prosjektansvarlig.

Fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk, Oikos, er sekretariat for Økobarnefondet.
For mer informasjon, se "Økobarnefondet" i venstre marg under "Finn økologien", eller trykk her.Fra stjernehagen på Tingvoll gard.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere