103 mill til matinformasjon

21.12.2010
De fire opplysningskontorene for norsk mat har neste år fått 103 millioner kroner til arbeidet som skal øke verdiskapinga for alle landets matprodusenter. Mange vil reagere på dette som merkelig markedsføring av mat og helse - Myndighetene råder oss til å spise mer frukt og grønnsaker og mindre kjøtt, men bruker mange ganger så mye penger på informasjon om kjøtt. Det er hvor omsetningsrådspengene kommer fra som vektlegges og ikke helseaspektet ved mat. - Andelen til økologisk informasjon er langt under regjeringens målsetting på 15 % av markedet, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.

 Det er opplysningskontoret for egg og kjøtt som får mest av omsetningsavgiften til sitt opplysningskontor, frukt og grønt får bare 1/8 del av dette til sitt informasjonsarbeid. Et felles matnettsted la opplysningskontorene ned i 2010.  Økologisk får 2,5 millioner som KSL Matmerk har ansvaret for å bruke på en smart måte.  Foto: Den blinde ku.

 

Vi har tatt utgangspunkt i fjorårets budsjett og plusset på litt for prisøkning og økte kostnader, sier leder Ottar Befring i Omsetningsrådet til Norsklandbruk.no.

Slik er fordelingen

Budsjettet på 103 millioner kroner fordeler seg slik på de fire opplysningskontorene: 
 * Opplysningskontoret for egg og kjøtt får 68,6 millioner kroner
* Opplysningskontoret for meieriprodukter får 24 millioner kroner
* Opplysningskontoret for frukt og grønt får 8,6 millioner kroner
* Opplysningskontoret for brød og korn får 2,2 millioner kroner
- Vi har flere ganger målt nytten av opplysningsarbeidet, og den er god. Arbeidet gjør at norsk mat har et svært godt omdømme blant forbrukerne, sier Befring.

 

KSL Matmerk får 2,5 mill til økoinformasjon og 8 mill til Nyt Norge.

Pengene kommer fra omsetningsavgifta som alle bønder betaler inn til staten nå de selger matvarer.
KSL Matmerk får neste år 2,5 millioner til å markedsføre økologisk mat og 8 millioner til å reklamere for merkeordningen Nyt Norge. (nationen.no)

Annonsører

Samarbeidspartnere