104 nye økobønder

11.05.2009
I løpet av perioden januar til og med april i år har 104 nye gårdsbruk meldt seg inn i Debios kontrollordning for økologisk landbruk. - Det er flott at antall økobønder øker, og vi håper på enda bedre tall i mai , sier Reidar Andestad i Oikos.

 Bildet: Dette kan bli to nye økobønder i Asker om de får tak i en god driftsstyrer!

 

Forventer flere økologiske kornbønder

Særlig har vi forventninger til at mange nye kornbønder nå melder seg inn i Debio, som følge av gode betingelser for omlegging gjennom økokornkampanjen, sier Reidar Andestad.  Det har vært mange deltakere på informasjonsmøter om økologisk korndyrking og en god del har fått gratis førsteråd fra Norsk landbruksrådgivning. Nå håper vi at mange av disse melder seg inn i Debio for omlegging til økologisk drift, siden vi har så stor mangel på økologisk korn her i landet.

 

Trendensen med høy inn- og utmelding fortsetter

-Det er samtidig bekymringsfullt at så mange melder seg ut av den økologiske ordningen, selv om vi har en nettovekst, sier Reidar Andestad. Vi håper de som sliter med å finne gode agronomiske løsninger i større grad tar kontakt med andre økologiske bønder med lengre eller annen erfaring, slik at de prøver det før de vurderer utmelding. Videre er det et spesielt fenomen i Norge at så mange av produsentene driver parallellproduksjon, det vil si at noe av driften er økologisk, mens andre deler av den er konvensjonell. Her utfordrer vi bøndene til å legge om hele virksomheten, sier Andestad i Oikos.

 

Debio sine siste tall 

Debio skriver at antallet gårdsbruk som satser på økologisk drift fortsetter å øke i samme takt som tidligere år. Så langt i 2009 har Debio tatt i mot 104 nyinnmeldinger, mens 80 gårdsbruk har valgt å tre ut av kontrollordningen for økologisk landbruk.

 

 Totalt er nå 2726 gårdsbruk tilknyttet denne ordningen, en økning på 24 siden starten av året.

 

Les mer på Debio sin side http://www.debio.no/

 

Annonsører

Samarbeidspartnere