106 millioner til matopplysning

27.01.2010
I Norge har vi fem opplysningskontor for matinformasjon. Opplysningskontorene er finansiert av omsetningsavgiften, som tilsier at de i 2010 har 106 millioner kroner til å påvirke norske forbrukere. Få av disse opplysningskontorene gjør noe aktivt for å fremme økologisk omsetning. Til sammenligning får KSL Matmerk ca. 2 millioner til økologisk matinformasjon, kampanjer og nettstedet okologisk.no.

– Oikos mener at det er behov for en langt større satsning på økologisk mat- og markedsinformasjon fremover, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos. Skal vi gjenreise veksten i økologisk omsetning kreves det offensive tiltak og midler til å gjennomføre de.

- Økologiske produkter som Økologisk kalkun fra Homlagarden får svært lite drahjelp til økt omsetning gjennom Opplysningskontorenes arbeid, sier Reidar Andestad i Oikos.  Foto: Oikos

Utviklingsmidler

I forbindelse med jordbruksoppgjøret vil partene drøfte størrelsen på utviklingsmidler for økologisk landbruk som Statens landbruksforvaltning skal disponere. Utviklingsmidlene går til ulike prosjekter, blant annet markedsretta tiltak. 
- Det har ikke vært økning i utviklingsmidlene for økologisk landbruk de siste årene og det er nå et kraftig behov for dette, sier Reidar Andestad.

I tillegg har en del av utviklingsmidlene lenge vært bundet opp i fastsatte prosjekter, blant annet Økoløft i kommuner. Det er klart behov for nye markedstiltak om man skal nå 15%-målsetningen.

 

Fordeling av midler til opplysningskontorene

Slik fordeler midlene seg mellom opplysingskontorene i 2010:

  • Opplysningskontoret for meieriprodukter: 25,5 millioner kroner
  • Opplysningskontoret for frukt og grønt: 8,6 millioner kroner
  • Opplysningskontoret for brød og korn: 2,0 millioner kroner
  • Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt: 17,1 millioner kroner
  • Opplysningskontoret for kjøtt: 53,3 millioner kroner

Det blir til sammen 106 millioner kroner, som er åtte millioner kroner mindre enn hva som ble brukt til opplysningsarbeid i 2008 i følge Nationen 8. desember 2009.

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere