15 prosent økomat er “ikke no´ problem”

30.11.2012
Aurskog-Høland kommune har i en årrekke satset på økologisk mat. 2011 ble vendepunktet for kommunen. Da ble påstanden om at det var så vanskelig å nå målet om minst 15 % økologisk matandel i kommunale virksomheter avkreftet.

Kroneksempelet er Flatbyjordet barnehage. Barnehagen mener at det ikke er “no´ problem” å severe godt over 20 % økologisk mat til ungene, selv ikke innenfor dagens stramme økonomiske rammer. I tillegg er maten god og basert på råvarenes naturlige smaker.

 

Et av tiltaka i Økomatprosjektet i kommunen er å lage filmsnutter om hvordan det satses på økomat. Filmen “Økologisk mat i kommunale barnehager i Aurskog-Høland” viser mer om hvorfor og hvordan Flatbyjordet barnehage tenker og jobber i forhold til økologisk og sunn mat.

 

Se økomatfilmen fra Aurskog-Høland kommune og Flatbyjordet barnehage her:Etablering av miljøledelse gjennom Miljøfyrtårn-ordningen, vært det viktigste verktøyet for å sette miljømål og -tiltak i system og dermed ruste virksomhetene til å nå miljømålene kommunen er satt.  Miljømål og -tiltak henger også sammen med mål og tiltak knytta til mat (både økologisk mat, sunn mat og lokalprodusert mat), folkehelse og miljøforvaltning generelt.

 

For å nå hovedmålene er det viktig at kompetansen er på riktig nivå, og at man har et nettverk av samarbeidspartnere. Aurskog-Høland kommune har i 2011 gjennomført flere ulike kurs og temakvelder. Utover kursing, har Økomat-prosjektet hatt individuell oppfølging av både landbruksprodusenter og kommunalt ansatte.

 

Les mer om veiledningstilbud og økologisk mat på ØQ sine sider.

 

Status for forbruket (innkjøp) av økologisk mat i Aurskog-Høland kommune er som følger:

Flatbyjordet barnehage (Miljøfyrtårn):

18,6 %

Huskestua (en skoleavdeling):

15,8 %

Haneborg SFO:   

4,4 %

Sentralkjøkkenet

0,5 %

 

Når det offentlige forbruket av økologisk mat øker, både i Aurskog-Høland kommune og i andre virksomheter, vil dette vise landbruket at det er en betydelig etterspørsel. Dette vil igjen føre til økt produksjon av økologisk mat. At Aurskog-Høland kommune de siste årene har fokusert på eget innkjøp av økologisk mat, er for å gå foran som et godt eksempel og få opp etterspørselen.

 

For mer utfyllende og detaljert rapport, se fullstendig rapport fra prosjektet.

Annonsører

Samarbeidspartnere