15 % ser alltid etter Ø-merka varer

23.01.2009
Den store klima- og miljøundersøkelsen viser at 15 % av forbrukerne alltid ser etter Ø-merket når de handler, og 34 % av og til. 51 % ser sjeldent etter Ø-merket. 2 297 personer er intervjuet. Gjermund Stormoen i Debio sier at andre undersøkelser viser større kjennskap til Ø-merket.

 

 

Det er Svanemerket som kommer best ut av undersøkelsen som Stavanger Aftenblad viser til 23. januar. Svanemerket brukes også på langt flere typer varer enn Ø-merket, som scorer nest høyest.  21 % sier de alltid ser etter Svanemerket når de handler og 44 % av og til.

Når det gjelder Fairtrade-merket er det 15 % som oppgir at de alltid ser etter dette merket, altså det samme som for Ø-merket!  Det er 28% som av og til ser etter Fairtrade-merket, det er 6 prosent mindre enn for Ø-merket.

Undersøkelsen viser naturlig nok at de miljøbevisste har større kunnskap om Ø-merket (Debiomerket) og Fairtrade merket.

 

 

Daglig leder i Debio Gjermund Stormoen sin kommentar til forbrukernes kjennskap til Ø-merket:

 

Denne undersøkelsen viser lavere kjennskap til Ø-merket enn for eksempel Økobarometeret viser, men det viser vel at det er forholdsvis stor usikkerhet i alle slike undersøkelser.

 

Derimot viser også denne undersøkelsen at faktisk nær 50% (49%) ser etter merket når de handler og det er spennende. Det gir grunnlag for å tro at det fortsatt vil være vekst i markedet og at merket har stor markedsverdi.

 

Dette gir dessuten en utfordring til KSL-Matmerk mht til deres markedsføring. Ø-merket må sterkere markedsførers som et merke for miljø- og klimavennlig mat. For her er tydeligvis kunnskapen liten

 

Her er link til oppslaget i Stavanger Aftenblad - trykk på ordet Link.

 

 

Nytt økologisk EU-merke fra 1. juli 2010

Fra 1.7.2010 kommer et nytt økologisk merke for hele EU/EØS-området. Det blir obligatorisk å bruke på alle økologiske godkjente varer fra dette området inkludert Norge. Det er Mattilsynet i Norge som opplyser dette.

 

Oikos jobber for at Ø-merket etter dette blir videreført som et økologisk merkesystem som brukes i tillegg til det nye EU-merket med noen strengere krav enn det som EU-merket har. Dette har også landsmøtet i Oikos bedt om. 

 

Viktig er blant annet sosial krav til arbeidernes rettigheter og lønn knyttet til varer som blir importert fra utviklingsland.  Mange av disse landene har ikke sosiale retter innbygd i sitt nasjonale lovverk. Dette er et av kravene som den internasjonale økobevegelsen IFOAM har satt til økologisk merkeordning. Oikos er medlem i IFOAM. 

 

Lurer du på hvordan det nye EU-merket vi se ut, så gjør alle det.  Det er ennå ikke bestemt.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere