20 millioner til økosatsing i kommuner

07.09.2007
I går lanserte regjeringen "Økoløft"; en kommunesatsing for å få etterspørselen for økologisk mat til å øke. 20 millioner kroner skal over to år deles ut til kommuner etter en konkurranse om å bli foregangskommuner. Oikos er skeptisk til om satsingen vil gi de ønskete resultater.


Økoløft
Kommunene handler i år mat for omtrent to milliarder kroner. Regjerigen ønsker at andelen som brukes på økologisk mat skal bli større. Regional- og kommunaldepartementet har sammen med Landbruks- og matdepartementet bevilget 20 millioner kroner til formålet. Kommunene må konkurrere til seg pengene. Bare 50-100 kommuner skal få midler og dermed bli foregangskommuner.

Det var Åslaug Haga (Sp) og Terje Riis-Johansen (Sp) som la frem sin store satsing på økologisk mat i går på Bogstad gård utenfor Oslo. - Pengene skal ikke gå til produksjon av økologisk mat, men stimulere etterpsørselen, sa Riis-Johansen. Statsrådene kaller satsingen det største enkeltprosjektet for å fremme økologisk matproduksjon i Norge.

Oikos skeptisk
Oikos ved styreleder Kristen Ulstein er skeptisk til satsingen. - Prosjektet er mildt sagt luftig og ufokusert. Han reagerer på at verken Oikos eller andre fagmiljøer har vært involvert i utformingen av prosjektet. - For den enkelte kommune blir 200 000 til 400 000 kroner som småpenger. Det dekker kanskje et enkelt seminar eller en studietur. Jeg frykter at disse midlene vil koke bort i kålen uten at man har fått så mye som en økologisk gulrot i barnehagene. Han mener dessuten at det ikke er etterspørselen, men regelverket som er detn største barrieren for bønder som vil legge om.

Kilde: Nationen, side 6, 7/9-07

 

Annonsører

Samarbeidspartnere