20 % økologisk i Sverige i 2010!

03.04.2009
I Norge er målet 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015. I Sverige er målsettingen å ha hele 20 % økologisk areal innen 2010. Svenskene har dermed kort tid igjen til å kunne nå sitt mål. Når det gjelder økologisk areal i Norden har Finnland mer enn Danmark.

Svenskene vil mer

I 2007 utgjorde økologisk godkjent areal i Sverige 8,7 % med karens.  Det er få land som har en så høy andel, men svenskene er ikke fornøyd med det. For å muliggjøre det å nå målet har den svenske regjeringen startet arbeidet med en økologisk handlingsplan som skal sikre at målenem økt økologisk areal og produksjon kan nås. 

 

Christian Swensson som ekspert i Svensk Mjölk, sier i følge Kravs hjemmeside, at det blir viktig å skape kreative løsninger for å utvikle samarbeid mellom økologiske grønnsaksgårder og melkegårder for å gjøre det lettere å starte økologisk melkeproduksjon.  Uten dette samarbeidet blir kvalifisert rådgiving et svært viktig tiltak.

 

Status i Norge

I Norge har vi i 2008 når vi tar med karensareal kommet på 5,1 % økologisk andel av det totale jordbruksarealet.

 

Finnland har mer økoareal enn Danmark

Land Antall daa Økoandel Endring 2006
Norge 488 630 4,72 % 3,90 %
Sverige 2 481 040 7,96 % 10,10 %
Finland 1 487 600 6,49 % 3,00 %
Danmark 1 453 930 5,46 % 5,30 %
Island 62 000 0,30 % 25,00 %

 

Tall for 2007. Kilde: IFOAM, the world of agrculture, 2009.

     

 

Vi ser at vårt landbruksareal  og økologiskareal i Norge er vesentlig mindre enn i våre naboland, utenom Island. Vi har i Norge ofte fokus på Danmark og de er blant landene i verden med høyest økologisk forbruk per innbygger. Finnland har derimot  større økologisk areal enn i Danmark og høyere andel av totalt landbruksareal som er økologisk ut fra disse talene fra 2007.

 

 Lite økologisk forbruk i Finland

Omsetning i mill norske kroner og prosentandal av dagligvarehandelen 2007
Land Omsetning mill NKR Andel øko av totalen
Norge 766 1,2 %
Sverige 3 831 3,0 %
Danmark 3 874 5,4 %
Finland 497 0,8 %

Tall fra SLFs rapport om produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer - 2008.

 

Her ser vi at det økologiske forbruket i Finland er svært lavt sammenlignet med de andre nordiske landene. Danskene har nesten 5 ganger høyere økologisk handlevilje enn i Norge og svenskene me enn det doble..

Annonsører

Samarbeidspartnere