25 viktige øre fra TINE

27.03.2008
- TINE gjorde et viktig vedtak i går da de økte merprisen på økomelka med 25 øre, til totalt 85 øre per liter, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos. - Dette vedtaket er et godt bidrag for å sikre fortsatt økning i den økologiske melkeproduksjonen.


For å dekke etterspørselen i markedet etter økologiske meieriprodukter er det behov for større produksjon av økologisk melk.

Økt stimulans for omlegging
Oikos og økologiske melkeprodusenter har den siste tida påpekt at økonomien i den økologiske melkeproduksjonen har blitt forverret på grunn av økte priser på økokraftfôret.

Vedtaket om økt mepris vil være en klar stimulans for å få flere til å legge om til økologisk produksjon.

Oikos har krevd 30 øre i økt merpris, men 25 øre er likevel en god kompensasjon for økte kostnader for økomelkebonden. Ytterligere kompensasjon forventer Oikos vil bli gitt i årets jordbruksoppgjør.

Tar ansvar
- Dette viser at TINE tar ansvar for å nå sitt mål om 6 prosent økologisk melk i 2012, uttaler Andestad.

Vedtaket om 85 øre merpris per liter melk for økologiske bruk og for bruk som er i karens gjelder fra 1. juli 2008.

Les TINEs egen pressemelding
>> TINE øker merprisen til økomelkprodusentene - 26. mars 2008

 

Annonsører

Samarbeidspartnere