26 millioner til 50 økoprosjekter

20.04.2010
Statens Landbruksforvaltning, SLF, gir i 2010 økologiske utviklingsmidler til fire typer prosjekter: Veiledning for primærproduksjon, markedsprosjekter, helkjedeprosjekter og nasjonale pilotprosjekter. Disse er valgt for å løfte økologisk utvikling i Norge. – Her er flere prosjekter som bør få stor betydning, særlig viktig nå er tiltak for utvikling av markedet for økologiske produkter. I prosjektene innen utvikling av produksjon og rekruttering bør kvalitetsutvikling være sentralt i 2010, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.

Hvorfor kommer ikke flere av Bjarne Myrhaugs lekre økoagurker i Lier ut i markedet som økologiske produkter,og hva med tomater fra Rogland og gulerøtter fra Trøndelag? Oikos i et av SLF-prosjektene analysere dette og komme opp med forbedringstiltak. Bilde: Oikos

Hovefestivalen 2008

Her spises det økomat på Hove-festivalen, Oikos er inne som rådgiver på omlag 50 festivaler og større arrangementer. Bilde: Oikos

Prosjekter der Oikos er inne

Oikos - Økologisk Norge - har fått midler til å fortsette prosjektet for økologisk mat på festivaler og store arrangement, der Idun Leinaas er prosjektleder og Marte von Krogh er prosjektmedarbeider. Økodemoprosjektet har fått milder til oppfølging av butikker og kunder i butikk, med markedssjef Kristina Alnes som prosjektleder.  Det tredje prosjektet Oikos er inne i, handler om å analysere og komme opp med tiltak for å motarbeide flaksehalser innen produksjon og omsetning av økologisk grønt og frukt.  Her er daglig leder Reidar Andestad prosjektleder og Geir Ole Sætremyr prosjektmedarbeider.

Norsk Landbruksrådgivning får mest

Tilsammen går 6,7 millioner til prosjekter der Norsk Landsbruksrådgivning har ansvaret.   Disse prosjektmidlene inkluderer blant annet prosjekter med vekt på Gratis Førsteråd (GFR) for de som vurderer å bli nye økoprodusenter og utviklingsprosjekter innen økologisk sauedrift.

 

Bilde: Eggen gård

 

Veiledning

Vel 13,8 mill kroner går til 22 ulike veiledningsprosjekter for primærprodusenter. Disse representerer et spenn fra motivasjon til økt kornproduksjon og dyrking av økologiske jordbær og bringebær, til utforming av uteareal for økologiske fjørfe og omlegging til økologisk produksjon på Bygdø Kongsgård, skriver SLF.

 

Marked

19 markedsprosjekter har fått til sammen rundt 19,3 mill kroner. Blant disse finner vi støtte til økologiske produkter på bondens marked, økomat på festivaler, økologisk mat i Forsvaret og distribusjon av økologisk og kortreist mat til skoler og barnehager.

 

Helkjede

Helkjedeprosjekter er avtaler som skal sikre avsetning for produsenter og forutsigbare mottak for foredlings- og omsetningsbedrifter. Fem prosjekter har fått vel 1,3 mill kroner til sammen. Blant disse prosjektene finner vi økologiske egg fra Toten, grønnsaker som øko-snack, økologiske plommer, veksthusgrønnsaker og et prosjekt som skal optimalisere varestrømmen for økologisk slakt, skriver SLF på sin hjemmeside.

 

Les mer på SLF sin side her

 

Her kan du gå rett til prosjektoversikten

Annonsører

Samarbeidspartnere