26 % sier det er viktig å handle økologisk mat

02.08.2011
Undersøkelsen Nationen har gjennomført viser at det er stort potensiale for økt omsetning av økologisk mat. Hele 26 % oppgir at det å handle økologsk mat er viktig eller veldig viktig for dem. - Når vi vet at salgsandelen av økologiske varer i dag utgjør bare vel 1,1 % av dagligvarehandelen, er dette veldig positive tall, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge, - det er paradoksalt at mediene slår det opp med overskriften "Folk flest bryr seg ikke om økologisk mat", sier Andestad.

Når butikkene har godt utvalg av økologiske varer og plasserer dem ved siden av de ikke-økologiske, gir det bra salg av økologiske varer. Da finner folk dem lett i butikken og ser ofte at prisen ikke er avskrekkende. Foto: Oikos.

 

- Dette er i hovedsak som forventet, sier daglig leder i Oikos - Økologisk Norge, Reidar Andestad.  Det tar tid å få fram miljø og helseargumentene for økologisk mat i Norge og den store lavprisfokuseringen svekker muligheten for å øke salg av kvalitetsmat som den økologiske.  Men det er23 % som oppgir at de er helt uenig i at det er viktig å kjøpe økologisk mat, og 2/3 av de som er spurt er noe uenig eller helt uenig i at dette er viktig for dem.

 

Kvinner vil handle mer økomat enn menn

Dobbelt så mange kvinner som menn er positive til å handle økologisk mat viser undersøkelsen.  Interessant er det at gruppen 50-59 år ligger på topp, fulgt av de som er 30 år og yngre.  Pensjonistene er faktisk mer interessert enn de mellom 31-49 år, det overrasker.

Undersøkelsen av avvik til andre undersøkelsen når den har funn for at de med lavest utdanning kjøper mest økologisk, det kan gjelde bevisste studenter, det samme at husstander med lavest inntekt kjøper mest.  Dette vil vi følge framover for å sjekke om det har blitt situasjonen, sier Andestad.

Nord og øst mest for økomat

Nordlendingen topper i interessen for økologisk mat fulgt av østlendingene.  Dette er overraskende siden det økologiske vareutvalget ofte er dårligst i Nord-Norge ut fra rapportene vi får inn til Oikos.  Derimot viser flere undersøkelser at særlig Oslo og fulgt av det sentrale Østlandet er mest positive til økologisk mat, de har også normalt bedre tilbud på det i sine butikker.

 

8 av 10 mener øko er sunnere

Siste rapport fra Økobarometeret viser blant annet at 43 % var uenige i påstanden om at rester av sprøytemiddel ikke er noe å bry seg om. 60 % av de spurte var enige i påstanden om at økologisk mat er sunnere enn annen mat fordi den inneholder mer av de gode næringsstoffene. Hele 82 % av de spurte mente at økologisk mat er sunnere fordi den ikke inneholdt rester av sprøytemiddel og kunstige e-stoffer. -Nordmenn sitter med oppfatning av at økologisk mat er veldig sunt og at det er bedre å spise mat uten sprøytemidler uansett hvor små rester det er snakk om. Hvorfor skal ikke leverandørene støtte opp under det, spør hun og viser til sjokoladereklame i Nore som løfter "helt naturlig", fordi de vet det er et argument som vinner.


Unngå merkeforvirring

Økobarometeret viser at de fleste kjenner Debios Ø-merke og vet betydningen av det, men det er betydelig forvirring i forhold til hvilke andre merker som betyr og ikke betyr økologisk.

 En av fem tror at både Nøkkelhullmerket og Svanemerket betyr økologisk godkjent. En av ti tror at produkter merket med Grønt Punkt, Fairtrade og/ eller Nyt Norge er økologiske.

- Det er viktig å vite at Fairtrade-produkter også kan være økologiske, da er det i så tilfelle tydelig merket på emballasjen. Hun legger til at Fairtrade oppfordrer til økologisk produksjon men det er ikke et absolutt krav. -Siden økologiske produkter produseres i hele verden mens Fairtrade bare kommer fra utviklingsland, kan ikke alle produkter være sertifiserte av begge ordninger, forklarer Sele. Derfor kan man finne produkter som har både Ø-merket og Fairtrade-logo, som f.eks kaffe, te og bomullsklær, mens andre produkter bare har ett av merkene. - Når det gjelder tekstiler av naturfibre, så er det som er Svanemerket alltid økologisk, sier rådgiver i Oikos, Maiken Pollestad Sele.

 

 

Dette merket betyr ikke økologisk. Foto: Nyt Norge

 

- Det er spesielt urovekkende at forvirringen ikke er merkbart mindre blant de forbrukere som handler økologisk, sier Kristina Alnes, det kan bety at mange forbrukere i dag kjøper industrielle produkter i den tro at de er økologiske. Oikos har tidligere kritisert Nyt Norge for å fremme et bilde av alt norsk landbruk som økologisk. Resultatene av Økobarometeret kan tyde på at Nyt Norges' bruk av egenskaper som er knyttet til økologisk landbruk i sin egen markedsføring, har forvirret mange forbrukere til å tro at merket betyr økologisk. 

 Se nøye på merkene i butikk og les på emballasjen om du er i tvil. Det er ikke tillatt å skrive at et produkt er økologisk om det ikke er godkjent som det, råder Alnes og Sele.

 

De beste butikkene like bra som i California

Ryan Bourne  sier til Aftenposten at han og kona velger å prioritere å lage mat sammen hjemme heller enn å gå ut og spise. Han forklarer at også hans venner har et bevisst forhold til matglede, og forsøker å kombinere det med økologisk mat.

- Vår teori er at jo mer økologisk folk kjøper, jo billigere vil det bli, sier Bourne.

Han har bodd i Norge de siste fire årene, og handler mest mulig økologisk.

- Jeg har handlet økologisk siden 1998. Norske butikker har etter hvert like godt utvalg som i California. Og kvaliteten er stort sett veldig bra, sier Bourne til Aftenposten etter en handelrunde på Meny Ringnes Park i Oslo.

 

Se hele saken i Aftenposten: Matkjedenes gullkunder

 

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere