28 % av økomaten i Storbritannia selges utenom butikkjedene

07.04.2011
Salget av økologiske varer falt med 5,9% i 2010, men nedgangen bremset betydelig gjennom hele året, ifølge Organic Market Report, offentliggjort av Soil Association. - Finanskrisen preger fortsatt handel og forbruk generelt i Storbritannia , og dette går naturligvis også ut over salget av økologiske produkter, sier markedssjef i Oikos – Økologisk Norge, Kristina Alnes. Det er interessant at hele 28% av økohandelen skjer utenfor dagligvarekjedene, i Norge er andelen 18 %.

Organix barnemat som kan kjøpes hos Waitrose - en av kjedene i Storbritannia som forventer vekst i omsetningen av økologiske produkter i 2011. Økologisk barnemat er et av produktene som var en salgssuksess i 2010, - denne retten inneholder også økologisk kjøtt, som var den varekategorien som gikk opp mest. Foto: Waitrose.


Optimisme for 2011

Utsiktene for 2011 viser forsiktig optimisme. På tross av forbrukernes skjøre tillit til økonomien for øvrig, viser rapporten positive tegn på at den økologiske sektoren er motstandsdyktig og bedrer seg. De største suksessene var salget av økologisk kjøtt som gikk opp 18%, økologisk babymat med 10,3% og økologiske  tekstiler opp 7,8%. 

 

Finanskrisen rammet handelen i Storbritannia sterkt 

- Som en følge av finanskrisen sank etterspørselen etter økologiske produkter, samtidig som flere produkter også ble fjernet fra butikkhyllene, opplyser markedssjefen i Oikos. Det er viktig å se dette i sammenheng. Hun tilføyer at oppgangen i salget av økologisk barnemat er den samme trenden som vi finner i Norge.

 

86% kjøper økomat 

Guiden til økologisk næringsvirksomhet i Storbritannia,  Organic Market Report, viser at briter bruker mer enn 33 millioner pund i uken på økologiske varer, og at 86% av husholdningene nå kjøper økologiske produkter. Meieriprodukter, fersk frukt og grønnsaker er de mest populære kategoriene og står for 30,5% og 23,2% av omsetningen.

 

Kjedebutikkene tilbake med 7,7% i 2010

Selv om salget gjennom kjedebutikker falt med 7,7%, forventer for eksempel Waitrose og Marks & Spencer moderat vekst for 2011.  Kjedebutikker utgjorde 72,3% av det økologiske markedet i 2010.

 

Færre økobønder

Økologisk jordbruksareal gikk ned med 0,6% til 738 709 hektar og representerer nå 4,2% av Storbritannias jordbruksareal. Antallet britiske, økologiske produsenter falt med 4,2% til 7567 i 2010, fra rekordhøye 7896 året før. Til sammenligning er 5,7% av landbruksarealet i Norge lagt om til økologisk, inkludert areal under omlegging. Norge har litt over 2800 økologiske bønder.

 

Andre hovedfunn

Videre hovedfunn i rapporten er:

  • I gjennomsnitt kjøpte forbrukere økologiske produkter 15 ganger i 2010, mot 16 ganger året før.
  • Salg av et bredt spekter av produkter begynte å vokse igjen, blant annet smør, yoghurt, øl og cider, urter og krydder, belgfrukter og posesupper.
  • Salg gjennom uavhengige forhandlere og catering stod for de resterende 27,7% av markedet, og falt med 0,75%. Abbonementsordninger og postordresalg økte med 1% i 2010 - et oppmuntrende resultat under tøffe handelsforhold.
  • Produksjon av økologiske grønnsaker og økologisk melk falt begge i 2010, men kornproduksjon er økende, løftet av høye kornpriser og sterk etterspørsel etter malt hvete.
  • Fjørfe- og eggproduksjon er beregnet å falle i 2011 på grunn av en kombinasjon av sviktende etterspørsel, høye fôrpriser og kostnadsmessige konsekvenser av forestående endringer i EUs regelverk for økologisk produksjon.
  • Økologiske produkter fortsetter å tiltrekke seg kunder fra hele det sosiale spekteret. De mer vanskeligstilte sosio-økonomiske grupper står for en tredjedel av handelen totalt.

 

Økobønder er pionerer for bærekraftig landbruk

Roger Mortlock, Soil Association´s visedirektør, sier til rapporten:"Der er tydelige bevis på at forbrukere som bryr seg om de ulike fordelene av økologisk vil forbli lojale, selv i disse tøffe økonomiske tider. Gitt den nåværende usikkerheten i Storbritannia og global økonomi, ville det være overilt å spå om fremtiden for det økologiske markedet. Men ustabilitet forårsaket av klimaendringer, befolkningsvekst og ressurstap betyr at «business as usual» i mat og landbruk ikke er et alternativ. Statsråd Caroline Spelman i Defra (Department of environment, food and rural affairs) sa nylig: "Økologiske bønder er pionerene i bærekraftig jordbruk og har en verdifull lærdom å formidle til resten av sektoren".

 

Denne saken bygger på følgende artikkel hos Soil Assocation 

Annonsører

Samarbeidspartnere