28 millioner til forskning hos Bioforsk Økologisk

25.01.2011
Bioforsk Økologisk på Tingvoll har fått prosjekter for rundt 28 millioner kroner, fordelt på fire år. Forskningssenteret på Tingvoll får opp mot 12 millioner for å forske på grovfôr og produktivitet i økologisk landbruk. Nesten 10,4 millioner skal brukes til å forske på å redusere flåttbårne sjukdommer på sau, og rundt 2,4 millioner for å se på flått og hjort. Det tilsvarer cirka 600.000 kroner i året, forteller direktør Kristin Sørheim.
- Dette er viktige prosjekter for å utvikle økologisk landbruk, sier fagsjef Jon Magne Holten, i Oikos - Økologisk Norge, som gleder seg over at det faglige arbeidet ved Tingvoll blir styrket. Flåttproblemene gjelder mange husdyr i Norge og skaper helseproblemer for dyrene og ofte økonomisk tap for bonden.

Fra venstre: Departementsråd Olav Ullern i LMD, Kirsti Anker-Nilssen fra Forsningsrådet og direktør Kristin Sørheim ved Bioforsk Økologsk. Foto: Anita Land, Bioforsk Økologisk.

Biogass under lupen

 I tillegg til dette har også Bioforsk Økologisk fått et prosjekt på cirka 2,9 millioner over fire år for å se på hvordan bruk av husdyrgjødsel til biogass påvirker gjødseleffekten.

 

 Anerkjennelse

- Dette er en stor anerkjennelse for forskninga ved Bioforsk Økologisk, sier direktør Kristin Sørheim fornøyd, og viser samtidig til at Bioforsk Økologisk for tida har seks stipendiater.

- At vi blir flere er i grunnen et luksusproblem, samtidig som vi har en utfordring med å skaffe nye kvalifiserte medarbeidere, sier Kristin Sørheim.

- På Agropub.no sin side vil du snart finne en bredere presentasjon av prosjektene, forteller hun.

Annonsører

Samarbeidspartnere